Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

за нас

Фактическото основаване на фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД” е през средата на м. Февруари 2006 г. Дейността на фирмата се разпростира основно в сферата на корабостроенето, кораборемонта, изграждането на метални конструкции и тръбопроводи.

С учредяването си започва извършването на кораборемонт като фирма под изпълнител на „КРЗ ОДЕСОС АД” в областта на корпусно- заваровъчна и тръбарска работа. За първите 3 месеца фирмата извършва 8 ремонта на кораби в същата област. До днес, БУМЕРАНГ ШИПИНГ продължава да разширява дейностите, извършвани за „КРЗ ОДЕСОС”, като освен основните видове работа, вече се извършва и такава в областта на машинно и електро ремонт и монтаж.

След изминаването на първите 6 месеца от създаването си, „БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД разширява дейността си и започва работа в областта на корабостроенето. След което е избрана за фирма подизпълнител на „КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД” за изграждането на 2 нови безмоторни баржи по поръчка на „БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД”. След предаването на 2-те баржи фирмата беше ангажирана в построяване на още безмоторни баржи на същият собственик.

”БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД участва и в различни допълнителни операции, като изграждане на бордови секции, дънни секции, люково закритие, сглобка на секции върху стапели и др.

През м. Септември на 2007 г. фирмата получи предложение от Йорданска фирма за построяването на 2 броя работни моторни корабчета, които са част от процеса за производство на сол в Йордания. Започнато е изграждането им през м. Февруари и на 15.07.2008 г. бяха предадени на представители на завода и след което ни беше направено предложение за изработване на евентуални проекти на други плавателни съоръжения и построяването им.

През м. Март „БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД” беше поканена от Президента на „ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД” да започне работа като фирма под изпълнител на завода. След извършването на няколко ремонта беше подписан рамков договор за тясно сътрудничество. На територията на този завод фирмата беше избрана за основен изпълнител на ремонта на корабите на „ВАСИЛЕВ МЕРИТАЙМ – МАЛТА”. През м. Август БУМЕРАНГ ШИПИНГ получи изключителното право да вкарва кораби за ремонт на територията на завода.

От м. Октомври 2008 г. фирмата започна работа като подизпълнител на „БУЛЯРД КОРАБНА ИНДУСТРИЯ” ЕАД за извършване на секционна и стапелна сборка на секции, прегради, надстройки и др., както и кораборемонтни дейности на корпусни конструкции, системи и тръбопроводи. След извършване на серия от качествени ремонти и приключили договори по корабостроене, фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД сключи първия си РАМКОВ ДОГОВОР за изработка на 06.08.2009 г. с „БУЛЯРД КОРАБНА ИНДУСТРИЯ” ЕАД. До днес фирмата е основен под изпълнител в завода и ежегодно подписва Рамкови договори за изработка / кораб № 101, 102, 103, 459/ и кораборемонт – корпусно – заваровъчни дейности по различни кораби / м/к ADVENT; ST.ROSSA; DONAU; ASPEN; SKAGEN; BERGFJORD; EMONA и др./. На 20.10.2010 г. фирмата разшири дейността си в завода и започна да изгражда, монтира и демонтира скеле като в момента е единствената фирма, която извършва тази дейност на територията на завода. През 2012 г. фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД е основен под изпълнител на завода по извършване на корпусни и тръбарски дейности по преустрояването на м/к „ENTERPRISE” в обслужващ кораб на нефтени платформи и авариен нефтосъбирач.

Фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД поддържа и обслужва рибарските кораби на фирма „ЕЛЕКТА” ООД, както и осъществява експресни ремонти на док и на рейд на фирма „ ASPEN MARITIME INVESTMENT Ins. чрез представителя им: „AHILLEOS SHIP MANAGEMENT” ООД.

След успешно сътрудничество и извършени ремонти към ККЗ” МТГ ДЕЛФИН” АД фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД сключва през 2010 г. договор с тях като подизпълнител на завода.

През м.Април 2012 г. фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД участва в модернизацията на тръбопровод за обект „ Терминал за базови масла” към „ПЧМВ /Поддържане чистотата на морските води/” АД. Същата година фирмата е поканена да участва и в преустройството на м/к Варна.

В процеса на развитие на фирмата и с напредването на опита и доказването ни като качествени партньори конкуренти на пазара, фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД бе поканена от председателя на БНАКК г-н Светлин Стоянов да постъпи като пълноправен член на асоциацията и същата година фирмата ни зае мястото си сред членовете на БНАКК. Също така от следващата година 2011 ние станахме един от спонсорите и членове на Съвета на специалност ” КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА” към Технически университет гр.Варна.

Услуги

Фирмата се развива на територията на няколко завода и към днешна дата разполага със:

• Квалифицирани инженери /супервайзори/, които обслужват цялостното изграждане и ремонт на кораба.
• Квалифицирани работници в следните сфери на работа:
• квалифицирани заварчици – специалисти по електро-дъгово заваряване на черни и цветни метали и чугуни ; специалисти по заваряване с полуавтомати – MIG-MAG с СО2 и Ar..
• корпусници
• тръбари
• монтажници на тръбни конструкции
• обслужващ персонал.

Фирмата е в състояние да увеличи персонала си при нужда и в интерес на качесвената и в срок завършена работа.

Много от кадрите на фирма „БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД са работили както в български така и за известни европейски и световни фирми, което само по себе си говори, че са запознати със стандартите и изискванията за качество. Инженерно техническите служители също са обогатили опита си в чужбина като ръководители на групи (supervisors) , групови майстори (foremen) и конструктори.

Техника
Фирмата разполага със собствена техника и целият друг съпътстващ инвентар за работата ни.